Tổng đài hỗ trợ (8h15 - 17h15)

Email: sales@hkctools.com

Tổng đài hỗ trợ (8h15 - 17h15)

Email: sales@hkcvietnam.com

Phân Loại Mảnh Tiện, Chíp Tiện, Chíp Phay

Mỗi mảnh tiện, chíp tiện, chíp phay sẽ có những ký hiệu riêng trên thân của nó. Đa số các ký hiệu này được quy định theo hình dáng.

PHÂN LOẠI MẢNH TIỆN, CHÍP TIỆN, CHÍP PHAY

Mỗi mảnh tiện, chíp tiện, chíp phay sẽ có những ký hiệu riêng trên thân của nó. Đa số các ký hiệu này được quy định theo hình dáng.

HKC
  • Thuật Ngữ Tiếng Anh Chuyên Ngành Cơ Khí Tổng Hợp
    Các doanh nghiệp cơ khí hiện nay đã và đang đòi hỏi ứng viên của mình phải có trình độ giao tiếp tiếng Anh cơ bản và tiếng Anh chuyên ngành để có thể ứng dụng trong việc bóc tách và đọc bản vẽ. HKC thống kê và gửi đến mọi người top những từ vựng thông dụng nhất.
Copyrights ©HKCTOOLS

Hệ thống đang xử lý. Vui lòng chờ!